Sundhedsvæsenet er fyldt med gode historier. Sommetider er fagfolk blinde for dem. De er for tæt på. Ofte handler det om at se på sig selv med nye øjne – eller få andre til det.

Sådan finder du historier

Nogle nyheder er interessante for samfundet og dermed for pressen. Andre historier kan bruges til at understøtte en fælles kultur i en organisation, fortælle om de fælles mål og visioner – eller bare gøre medarbejderne stolte af deres arbejdsplads. Her er min idéliste.

Ny forskning

Nyheder om publikationer i anerkendte internationale tidsskrifter, men også reportager og portrætter af forskere, historier om penge til forskning, nye samarbejder, ny organisering og ledelse af forskning.

Nye behandlingsmetoder

Historier tæt på patienterne og lægerne er altid godt stof. Det egner sig til mange genrer inden for journalistik – fra nyheder og reportager til pressemeddelelser. Historierne kan publiceres i nyhedsbreve, personaleblade, hjemmesider og pressen.

Nye projekter

Hvordan organiserer sundhedsvæsenet sig lige nu i jeres organisation? Hvad gør I for at få bedre behandling, mere forskning, højere kvalitet, bedre forløb og dygtige, motiverede medarbejdere?

Navne

Udnævnelser, priser, legater, runde fødselsdage og nekrologer. Navnestoffet bliver læst, og det egner sig til både til websites, interne nyhedsbreve samt til fagblade og dagspressen.

Emner på avisernes og fagbladenes debatsider

Hvad er vores faggruppes eller organisations indfaldsvinkel i en aktuel debat? Det profilerer en organisation at deltage i den offentlige debat, hvis fagfolk har noget væsentligt og samfundsrelevant at sige, og det har de ofte i sundhedsvæsenet.

Magasinstof

Spændende personer fra sundhedsvæsenet, patienthistorier og populærvidenskab m.v.

Ændringer i jeres organisation, der afspejler ændringer i samfundet, kan blive til gode historier

Forløbspakker – Fra forskning til patient – Palliation – etik – Flere ældre – Samarbejde med kommunerne – Bedre kommunikation – Akutmodtagelsens organisering og dagligdag – Bedre sikkerhed og kvalitet – Sundhed og it-systemer  – Stress og motivation hos medarbejderne – Det internationale og multietniske sundhedsvæsen.