Som journalist med solid erfaring fra hospitalsvæsenet kan jeg skrive fra patienternes perspektiv og oversætte fagsprog til let forståelige tekster uden at miste den sundhedsfaglige kvalitet. Her er en pjece om patientinformation fra min tid på Hvidovre Hospital.

To pjecer om patientinformation:

Patientforlaget
Vi bliver patienter på…

PATIENTINFORMATION OG TILFREDSE PATIENTER

Af journalist Hanne Stetting Duvå

Læger og sygeplejersker er eksperter i diagnoser, behandling, forskning og samtaler med patienter. Men mange sundhedsprofessionelle har glæde af sparring, når de formidler til almindelige mennesker. 

Patientinformation er en del af diagnostik og behandling. God kommunikation skaber desuden større tryghed og tilfredshed hos patienter og pårørende. I det følgende fortæller jeg kort om min erfaring med patientkommunikation og giver 3 eksempler på mit arbejde:

  1. Patient-perspektivet er altid et andet end lægens og forskerens
  2. Spørg Løs: Gode spørgsmål er patient empowerment 
  3. Patientforlaget Hvidovre Hospital – patientinformation efter professionelle forlagsmetoder

Som journalist med solid erfaring fra hospitalsvæsenet kan jeg oversætte lægelatin, fagudtryk og organisationssprog til let forståelige tekster uden at miste den faglige kvalitet. Mit kerneområde er bl.a. at skrive tekster set fra patienternes perspektiv.

Jeg bruger desuden min særlige redaktøruddannelse og mangeårige erfaring som redaktør* til at redigere og udvikle indhold, der forener billeder, grafik og tekster, så læseren får overblik over og forståelse for vanskelige emner inden for diagnose, behandling og forløb.

Arbejdet som redaktør består desuden i at være projektleder for grafiker, fotograf og eventuelt en web-designer – dvs. at styre den redaktionelle proces fra første møde til færdig publikation og/eller website.

Eksempel 1: Patient-perspektivet er et andet end lægens og forskerens

Den traditionelle patientinformation handler primært om, hvad lægen gerne vil fortælle patienten, men ofte har patienten flere spørgsmål og andre behov. Det kan være noget, som gør patienterne utrygge eller noget i sammenhæng med behandlingen, som lægen slet ikke tænker på.

Hvis de mest almindelige spørgsmål af denne type besvares på forhånd, sikrer det, at patienterne i højere grad følger lægens anvisninger og f.eks. tager medicinen på den rigtige måde. Det kan også motivere patienter til at hjælpe forskerne i deres arbejde ved f.eks. at deltage i undersøgelser.

Et tilfælde af fravær af patient-perspektivet er hentet fra en forskergruppe inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien, som jeg rådgav. Forskerne havde lavet en stort arbejde med at informere om projektet. De ville gerne have, at børn og forældre mødte frem til undersøgelser, der varede en hel dag. Men i deres oplæg til en pjece til forældrene havde de udelukkende skrevet om projektet set ud fra forskernes perspektiv.

Forskerne havde glemt at takke forældrene for deres store arbejde. De skulle nemlig sætte en hel dag af til at deltage sammen med deres børn. Forskerne havde også glemt at fortælle, at forældrene ved at deltage gav et væsentligt samfundsnyttigt bidrag til fremtidens viden om psykisk syge børn. De fleste mennesker bliver stærkt motiverede af at blive anerkendt og takket. Det gælder også patienter i forskningsprojekter.

Et andet tilfælde er hjemmesider for speciallæger i mavetarm-medicin, som jeg kiggede på. De fleste rummer god information om selve behandlingen. Men ingen af dem har en beskrivelse af, hvordan en undersøgelse rent faktisk foregår, selv om dette vil være mange patienters bekymring inden konsultationen: “Gør det ondt?” eller “Hvad sker der med mig under en kikkertundersøgelse?” Det samme gælder for mange andre specialer. En undersøgelse inden for tandlægeområdet viser, at patienter bedømmer en praksis på, om der er god smertelindring og god information. Det samme gælder sandsynligvis for speciallægers praksis.

Eksempel 2: Patient empowerment er patienter, der stiller gode spørgsmål

Jeg har været tekstforfatter for Spørg Løs, der er Dansk Selskab for Patientsikkerheds og TrygFondens satsning inden for patient empowerment. Det er en bog og et website, der blev lanceret i december 2012. Spørg Løs – Sikker Patient – Dansk Selskab for Patientsikkerhed **

Eksempel 3: Et forlag med ekspertise i at rådgive og producere patientpjecer

Min erfaring med skriftlig patientinformation blev grundlagt, mens jeg var kommunikations- og pressechef på Hvidovre Hospital frem til 2012. Det var et nyt koncept, der hed Patientforlaget Hvidovre Hospital, et lille forlag med speciale i rådgivning og produktion af pjecer efter professionelle forlagsmetoder.***

På alle hospitaler bliver der hvert år udgivet tusindvis af pjece-sider og andet skriftligt materiale, fordi dette er en del af et godt og sikkert behandlingsforløb. Patienterne forstår deres diagnose, sygdom, behandling og pleje bedre, når den skriftlige information er udformet med bistand fra en professionel kommunikationsrådgiver.

Patientforlaget udgav en række pjecer og gav konsulentbistand til læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige om patientinformation. Ydelsen var meget efterspurgt blandt de ansatte. Før forlagets tid måtte “den dybe tallerken” opfindes hver gang, fordi de fleste pjecer blev produceret individuelt på de enkelte afsnit og afdelinger. Patientforlaget udgav også en håndbog om den professionelle tilgang til udvikling og produktion af pjecer.****

*Min redaktøruddannelse er fra Bonnier Media Universitet i Stockholm, 1995. Forlæggerlinjen er en international uddannelse i forlagsledelse, Bonnier A/B er en international mediegruppe, der ejer dagblade, magasinforlag og filmproduktionsselskaber i mange lande. Min redaktørerfaring er som chefredaktør af Bo Bedre og Damernes Verden samt udvikling af flere magasinkoncepter i tæt samarbejde med grafikere, fotografer og andre journalister. På de store magasinforlag som Bonnier Pulications, hvor jeg arbejdede i ti år, er udvikling og produktion af magasiner og bøger en kerneydelse.

**Udviklingsgruppen til Spørg Løs blev ledet af Beth Lilja, der er selskabets direktør, i tæt samarbejde med bureauet Advice og en gruppe læger bl.a. med Jonas Egebart som projektleder.

***Patientforlaget Hvidovre Hospital blev udviklet af redaktør Inger Dahl, grafikerne Dorte Dyrlund og Annie Rasch og fotograf Susanne Østergaard og undertegnede, der var kommunikationschef.

****Patientforlaget udgav en håndbog om patientinformation. Den har jeg vedlagt som eksempel i næste undermenupunkt til download.