Jo, det var mig, der fandt hende, og igennem en lang periode var hun en dygtig og meget pålidelig skribent, der gik på med krum hals og leverede perfekte manuskripter.

Anker Tiedemann

Referencer

Referencer der afspejler mine arbejdsområder: Chefredaktør Anker Tiedemann, tidligere hospitalsdirektør på Rigshospitalet Torben Stentoft, tidligere vicedirektør på Hvidovre Hospital Torben Mogensen, forsker og overlæge Pia Jeppesen og folketingsmedlem Mette Reissmann.

Grundlægger af og mangeårig chefredaktør for BO BEDRE og grundlægger af Vinanvisen.dk Anker Tiedemann:

Gad vide, om det egentlig ikke var mig, der i sin tid “fandt” Hanne Stetting. Jeg var den, der sammen med Palle Fogtdal grundlagde Bo Bedre i 1960, og siden virkede jeg som chefredaktør og forlagschef hos Bonniers.

Jo, det var mig, der fandt hende, og igennem en lang periode var hun en dygtig og meget pålidelig skribent, der gik på med krum hals og leverede perfekte manuskripter.

Dette freelance-arbejde var vel egentlig hendes nøgle til forlaget og dets magasiner, for en dag var hun ikke mere min medarbejder, men min kollega, blandt andet som Bo Bedre’s chefredaktør.

Jeg mistede hende som medabejder; til gengæld havde jeg fornøjelsen af at sidde sammen med hende i forlagets ledelsesgruppe, og her husker jeg hende som en engageret deltager i vores ugentlige møder.

Anker Tiedemann
Januar 2012
www.anker.tiedemann.dk


Torben Stentoft, tidligere hospitalsdirektør, Rigshospialet og Hvidovre Hospital:

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Hanne Stetting Duvå i perioden 2004 til 2009. I denne periode havde vi funtkioner som henholdsvis kommunikationschef og hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital.

Et offentligt kendskab til Hvidovre Hospitals mange styrker og gode gode patientbehandling var i denne periode meget vigtig for hospitalet og Hanne Duvå spillede en central rolle i opbygningen af et sådant kendskab. Dette bl.a. gennem et meget stærkt og professionelt presseberedskab på hospitalet og gennem udvikling af magasinet Journal.

I den interne kommunikation gik hospitalet under Hanne Duvås ledelse fra papirbaseret til webbaseret personalekommunikation og i forhold til den enkelte patient blev kommunikationen professionaliseret og systematiseret gennem opbygning af Patientforlaget Hvidovre Hosptial.

Det har været en stor tilfredsstillelse at arbejde sammen med Hanne Stetting Duvå, der besidder en god kombination af professionalisme, engagement og udviklingsevner.

Torben Stentoft

Hospitalsdirektør, Rigshospitalet
17. januar 2012


Torben Mogensen, tidligere vicedirektør, Hvidovre Hospital

Hanne Stetting Duvå har arbejdet på Hvidovre Hospital fra februar 2004 til april 2012 som henholdsvis kommunikationschef og pressechef.

I Hannes ansættelsestid har Hvidovre Hospital gennemgået en fantastisk udvikling i forhold til samarbejdet med pressen. Hvidovre Hospital er i dag et af de mest omtalte hospitaler i de landsdækkende medier takket være Hanne Stetting Duvås indsats.

Hanne Stetting Duvå har udviklet det journalistiske web-personalemagasin Journalen Online, magasinet Journalen og ny behandling og forskning samt Nyhedsbrevet Forsk-ning på Hvidovre Hospital.

Desuden stod hun for i tæt samarbejde med forlagets to ansatte at udvikle konceptet for patientinformation i Patientforlaget Hvidovre Hospital.

Hanne Stetting Duvå har skrevet kronikker og debatindlæg for ledelsen til landsdæk-kende dagblade. Desuden har hun afholdt workshops og foredrag om kommunikation til hospitalets ledere, forskere, læger, sygeplejersker og andre ansatte.

Jeg har personligt haft stor glæde af sparring med Hanne i forbindelse med mit presse-arbejde. Hanne forstår at fastholde sine synspunkter på en måde, som vækker respekt. Det er også lykkes for Hanne at få fagpersoner til at forstå pressens måde at kommu-nikere på. Dette er ikke en let opgave.

Man er altid velkommen til at kontakte undertegnede, hvis anbefalingen ønskes uddybet.

Torben Mogensen
Marts 2012

Vicedirektør
torben.mogensen@hvh.regionh.dk
Tlf. 3862 2526


Overlæge i Børne- og Ungdomspsykiatri Pia Jeppesen, der leder et stort forskingsprojekt:

“Som forsker er man specialist på sit eget område og optaget af alle detaljerne i sit eget projekt. Det er ofte svært samtidig at løfte sig op over dem og formidle sine ideer på en måde, så andre kan forstå dem.

Men den opgave er faktisk lige så vigtig som alle andre trin i forskningsprocessen. Uden evnen til formidling, er det svært at få succes med sin forskning. Først skal ideen “sælges” til sponsorerne, så projektet kan blive finansieret, dernæst skal der udarbejdes informationsmateriale om projektet til alle relevante samarbejdspartnere, myndigheder og forsøgspersoner i et forståeligt sprog. Endelig skal resultaterne formidles – ikke bare i videnskabelige tidsskrifter – men også til den brede offentlighed, så projektet bliver til gavn for flere, og forskeren på den måde giver noget tilbage til samfundet.

Mange af disse formidlingsopgaver er vanskelige og kræver i virkeligheden en professionel viden og erfaring med kommunikation. Hanne Stetting Duvå har hjulpet mig med at skrive mere enkle og forståelige tekster til ansøgninger om fondsmidler og i informationsmateriale til forsøgsdeltagerne (se også www.CCC2000.dk).

Hanne har bl.a. skærpet min opmærksomhed på modtageren af budskabet og hjulpet mig til at oversætte min viden til noget, alle kan forstå uden at miste lige netop de pointer, der berettiger projektet. Dvs. at teksten får en bedre balance mellem det specifikke, tekniske indhold og noget umiddelbart forståeligt og genkendeligt.

Arbejdet med Hanne har været spændende og udfordrende. Hun har interviewet mig om mit projekt og fået mig til at tænke det på en ny måde og formulere mere præcist, hvad jeg ville med det. På baggrund af interviewet, har Hanne givet konkrete forslag til formuleringer af projektet og inklusive den videnskabelige baggrund og betydning. De formuleringer har jeg siden kunnet anvende i mange forskellige variationer. Men endnu vigtigere er det, at Hannes formuleringer blev til nye skabeloner for mig, således at jeg har udviklet min egen måde at skrive på. Det har været som at få – ikke bare ét nyt sæt tøj – men nye evner til selv at sammensætte garderoben i fremtiden.”

November 2011


Medlem af Folketinget  (S) Mette Reissmann:

Hvad kan en politiker bruge en kommunikationsrådgiver med journalistisk baggrund til?

Medlem af Folketinget  (S) og tidligere medlem af Københavns Borgerrepræsentation og politisk ordfører Mette Reissmann er en af mine kunder. Her fortæller hun, hvordan hun har brugt min rådgivning i forbindelse med sine valgkampe

Som politiker brænder jeg for at medvirke til at forandre verdenen. Der er ingen tvivl om, at jeg altid har søgt at kæmpe for de svage i samfundet og ønsket at anvende mine evner og min uddannelse som jurist og økonom til at skabe bedre rammer for udsatte grupper. Min udfordring er at få kombineret min faglighed med det idealistiske på en måde, så det gøres forståeligt og kortfattet. Formidlingsmæssigt bliver mit sprog ofte meget nørdet og indforstået, og jeg kan tabe mig i økonomisk tekniske detaljer eller juridiske paragraffer, som de færreste forstår.

Her kommer Hanne Stetting Duvaa ind på scenen. Med sin store erfaring som interviewer og med sin store empati og ægte interesse i mit område, som er patient- og forbrugerrettigheder, har hun forstået at få mig til at sammenfatte mine budskaber til klare og fængende punchlines med respekt for min person og uden at udvande indholdet.

Politik er dynamisk og forandres konstant under påvirkning af den omverden, vi befinder os i. Derfor har jeg haft brug for en person, der udover at være professionel og faglig godt inde i kernen af god kommunikation, også har fingeren på pulsen og er bredt orienteret i forskellige problemstillinger. Gennem sit virke som journalist kan Hanne slet ikke lade være med at være opsøgende og nysgerrig på alt, hvad der foregår.

Hanne har en formidabel evne til at se lige igennem problemstillingen, finde en løsning og kommunikere den sammenhængende, så modtageren af budskabet føler sig forstået og direkte talt til. Det er vigtigt for mig som politiker, at jeg har en rådgiver, der kan sætte sig i mit sted samtidig med, at hun forstår modtagerens behov og situation.

Hanne har en fin intuition for, hvilke ting, der er vigtige for den enkelte modtager, og hun får det tydeligt frem i budskabet. Hanne har med tålmodighed fået mig med på budskaber, der virker, og som jeg aldrig selv kunne havde udtænkt. Hun er proaktiv og tænker kreativt med nye vinkler på traditionelle emner.

Det er vigtigt for mig som politiker at have en høj grad af fortrolighed med mine rådgivere. Det har jeg med Hanne. Gennem de 8 år hvor Hanne og jeg har samarbejdet i forbindelse med mine valgkampe, har hendes journalistisk tankegang og erfaring med kommunikation været værdifuld i alt fra input til gadekampagner til udspil på visionære bud på fremtidens politik.

December 2012