Ledere har brug for at gøre deres organisation, projekt eller budskab synligt for en eller flere målgrupper – det kan være politikere, fonde, bevilgende myndigheder, medarbejdere, fagfolk, patienter eller samfund.

Dem arbejder jeg for 2012 – 2013

Rigshospitalet Diagnostisk Center – forskningsformidling og presse- og kommunikationsopgaver

Portrætinterview-serien Læger lige nu til Ugeskrift for Læger – serie der afspejler tiden gennem portrætinterview med 12 læger

Dansk Selskab for Patientsikkerhed – presseformidling, interview med pårørende og tekstforfatter til relanceringen af Patientens Bog, der hedder Spørg Løs (website og bog)

Forskningsformidling og kommunikation – Psykiatrien i Region Hovedstaden

Kommunikationsrådgivning til ledere og eksperter. De typiske opgaver handler om, hvordan de kan få gjort deres organisation, projekt eller budskab synligt for en eller flere målgrupper, der kan være politikere, fonde, bevilgende myndigheder, ansatte, fagfolk, patienter eller samfund.